Vilkår og betingelser

Thailand Divers

 1. Definitioner

Thailand Dive Center skal forstås som "selskabet" samt alle deres tilknyttede selskaber, officerer, agenter, agenter, medarbejdere, arbejdere, direktører og repræsentanter, uanset om de befinder sig personligt eller virtuelt.

 1. Generelle regler for booking

2.1 Alle kunder skal fremvise bevis for dykkercertifikat minimum Open Water Certification

2.2 Alle kunder skal udfylde og underskrive en formular om ansvarsfritagelse og risikoovertagelse.

2.3 Selskabet har ikke tilladelse til at give lægelig rådgivning. Kontakt om nødvendigt en læge før dykning.

2.5 Den maksimale tilladte dybde på skibe er 30 meter, 100 fod for Open Water Divers med Deep Adventure

Dykkercertificering, avancerede dykkere, divemasters og instruktører. Open Water-dykkere uden yderligere dybdeuddannelse har ikke tilladelse til at dykke dybere end 18 meter, 60 fod.

2.6 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre og/eller annullere dykningsarrangementer af de årsager, der er anført nedenfor, men ikke begrænset til disse:

2.6.1 Dykkerdestinationens afsides beliggenhed eller utilgængelighed;

2.6.2 Lokal skik, krig, politisk uro og andre fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ej). Uhensigtsmæssig adfærd fra kunder, klienter og/eller studerende, herunder, men ikke begrænset til verbale eller fysiske handlinger. Thailand Divers forbeholder sig ret til at nægte service af enhver grund og kan eller kan ikke udstede fuld eller delvis tilbagebetaling af indskud eller betalinger;

2.6.3 naturkatastrofer (herunder COVID-19, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller anden naturkatastrofe eller sygdom), og

2.6.4. Eventuelle andre tekniske eller mekaniske vanskeligheder. Refusioner udstedes fra sag til sag og helt efter Thailand Divers' skøn for enhver ændring eller aflysning som følge af sådanne hændelser.

2.7 Kunder, klienter eller elever, der af en hvilken som helst grund ikke deltager i dyk på en tur eller i kursus- eller træningsdykninger, kan ikke få refunderet en uudnyttet eller ufuldført del af turen eller kurset af selskabet. Thailand Divers forbeholder sig ret til at ændre, nægte eller fuldt ud refundere efter eget skøn.

 1. Forsikring

3.1 Kunderne er forpligtet til at tegne en passende rejseforsikring hos en anerkendt forsikringsudbyder, der gælder for de aktiviteter, de vil foretage. En sådan forsikring bør give omfattende dækning af mindst følgende: dykker-, læge-, rejse-, evakuerings-, erstatningsansvars- og afbestillingsbestemmelser for rejser. Denne forsikringsdækning er obligatorisk for alle kunder om bord på alle kundernes både og lokaler. Selskabet kan ikke holdes ansvarligt for eventuelle økonomiske eller personlige tab eller skader, hvis kunderne ikke har tegnet en sådan forsikring. På afrejsedage anmoder vi om et skriftligt BEVIS på engelsk fra kundens forsikringsselskab om, at de dækker evakuering og behandlinger i rekompressionskammeret.

3.2 Selskabet påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af bagage eller dykkerudstyr om bord på båden eller under overførslen(e) til eller fra båden eller på nogen af Phuket Dive Centers ejendomme.

 1. Pris og betaling

Antallet af dyk i en pakke er et skøn baseret på sædvanlige dykkerforhold og er ikke en garanti. Der kan opstå omstændigheder, som kræver en ændring af antallet af dyk, f.eks. ugunstige vejrforhold, personlig sygdom, tekniske eller mekaniske vanskeligheder, fjerntliggende/utilgængelige dykkesteder eller personlige valg. Sådanne omstændigheder kan medføre en reduktion af det anslåede antal dyk. Der vil ikke blive foretaget nogen tilbagebetaling under sådanne omstændigheder.

 1. Kundens forpligtelser

5.1 Hvis kunden er uagtsom eller uansvarlig og forårsager skade på eller tab af ejendom og udstyr, der tilhører selskabet, skal kunden refundere selskabet fuldt ud til den aktuelle detailpris for ethvert tab eller skade.

5.2 Kunden forpligter sig til at være fysisk, følelsesmæssigt og mentalt egnet til at deltage i de aktiviteter, som han/hun har tilmeldt sig. Eventuelle skader eller ubehag som følge af disse aktiviteter, der skyldes manglende egnethed, kan ikke accepteres som begrundelse for reklamation eller tilbagebetaling.

5.3 Thailand - dag- og overnatningsrejser: Kunden kan forbyde en person at deltage i et eller flere dyk, hvis vedkommende er fysisk, mentalt eller følelsesmæssigt uegnet til at dykke, udviser en klar mangel på respekt for de nationale havparkers regler og bestemmelser, håndterer eller skader havdyr, indtager alkohol mellem dykkene eller ikke overholder de generelle internationale standarder og praksis for sikker dykning.

 1. Force Majeure

6.1 Selskabet forbeholder sig ret til at ændre, forsinke og/eller annullere dykkearrangementer, hvis dykkerdestinationens afsides beliggenhed eller utilgængelighed, lokale skikke, naturkatastrofer (brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller anden naturkatastrofe), krig, politisk uro og andre fjendtligheder, uanset om der er erklæret krig, eller andre tekniske eller mekaniske vanskeligheder gør arrangementerne usikre, farlige og/eller upraktikable.

6.2 Hvis der hersker ugunstige vejrforhold, som gør det farligt eller uhensigtsmæssigt for kunderne eller båden at gå i land og ind i havnen, forbeholder kaptajnen sig ret til at udsætte sejladsen, indtil gunstigere forhold gør sig gældende. Dette kan indebære en justering af ruten, hvilket kan resultere i en aflysning af landgang i en bestemt havn og/eller omlægning af øbesøg i ny rækkefølge.

 1. Afbestilling

7.1 Selskabet refunderer alle beløb, som kunden har betalt til selskabet, hvis selskabet selv aflyser en rejse eller et kursus, bortset fra de grunde, der er anført ovenfor. Selskabet påtager sig ikke noget økonomisk ansvar for ændringer i rejseplanen eller aflysninger, der skyldes omstændigheder uden for selskabets kontrol, såsom, men ikke begrænset til, de ovenfor nævnte.

7.2 Hvis en kunde har brug for nødevakuering, og båden må vende tilbage til land, påtager selskabet sig ikke noget økonomisk ansvar for eventuelle deraf følgende ændringer i rejseplanen.

7.3 Hvis en afbestilling foretages mere end 7 dage før det tidspunkt, hvor turen skal afgå, vil alle betalte beløb blive refunderet udelukkende efter Thailand Divers' skøn.

7.4 Hvis en afbestilling foretages mellem 7 og 1 dag før rejsen skal afgå, vil depositummet ikke blive refunderet.

7.5 Hvis en kunde, hvis booking er foretaget og behandlet af en af selskabets agenter, har foretaget en afbestilling, skal kunden kontakte denne agent for at få enhver form for tilbagebetaling. Selskabet vil ikke kunne behandle en annullering fra eller forberede en tilbagebetaling til kunden.

7.6 Alle PADI Professional-kurser kan ikke refunderes uden undtagelse.

 1. Adskillelighed

Hvis en af parterne undlader at håndhæve en eller flere af bestemmelserne i denne aftale på grund af ulovlighed, ugyldighed eller manglende håndhævelse af den eller de pågældende bestemmelser, påvirker det ikke gyldigheden eller håndhævelsen af andre bestemmelser i aftalen.

 1. Opgave

Kunden må ikke overdrage nogen af sine ansvarsområder eller forpligtelser eller uddelegere nogen af sine opgaver i henhold til denne aftale uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra selskabet.

 1. Fritagelse

Hvis en af parterne undlader at opfylde en eller flere af sine forpligtelser i denne aftale, skal det ikke betragtes som et afkald på opfyldelse af andre forpligtelser i aftalen.

 1. Hele aftalen

Denne aftale indeholder begge parters rettigheder og forpligtelser i forbindelse med det emne, der er omfattet af aftalen. Ingen andre ordninger, aftaler eller forpligtelser er omfattet af eller følger af denne aftale.

 1. Ingen tredjeparter

Intet i denne aftale skal udtrykkeligt eller stiltiende give rettigheder til nogen tredjepart.

 1. Gældende lov

Denne kontrakt er underlagt, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i Kongeriget Thailand. Hvis der opstår spørgsmål eller problemer i forbindelse med aftalen eller nogen af dens bestemmelser, skal de kun afgøres ved domstole eller domstole i Kongeriget Thailand, med udelukkelse af alle andre domstole eller domstole.

da_DK

Koh Racha-øerne

Tre dyk

Reservering

thailand dykkere